Hình Ảnh Hoạt Động Sự Kiên TestDrive Nissan Tại Cafe Halway Biên Hòa

Cảm ơn quý khách hàng đã tham dự sự kiện lái thử xe của NISSAN BIÊN HÒA.Một số hình ảnh hoạt động ngày sự kiện quý khách có thể lên fanpage của Nissan Biên Hòa để chia sẻ hình ảnh của mình.

Hãy Liên Hệ : 0917 300 009 để được trải nghiệm lái thử dòng xe đẳng cấp thừ Nissan Biên Hòa.

và nhận được nhiều phần quà trị giá cao.

z695840011574_d39ed21d93dcabb319112bcf8c0b06c7

z695002408916_66ed69bb0a26f9efcfdd57e025988001

z695796952564_b4d3e1b7a2b3391d5d2e6315a38962be

z695796954397_5674467cd4791eeab756a227deca060a

z695797585899_c04fa4c6dcda8dae3139f349d817ebdd

z695797588261_56dff47dcbfdfec180f9c26a44737a5e

z695798162223_6faa8fecc5a83df2213ce373b2215e24

z695802989255_dbad69c7904efc9727a2b8df55187a70

z695805504911_001734cb2e9d1f03f95342df44346517

z695805925395_f94813444678404f4153c28af97a42b0

z695805933167_cb53ad92051bccca06cd051702e88d9e

z695805933360_cdf4dc39983dff0d4a07d263d4a9b58a

z695805943166_dfff9339dca0241014c1013c78d01974

z695805945001_5174782dcbd77ed0ce97e07ec697640d

z695810585257_48b261641252d86274f8adaf76687c87

z695811064938_82ae67a6ea38eb94a90e7a468d5d4c9d

z695811065934_dc60d923b3adff3ab202ed553938ecd4

z695826669942_a55aef455a79adb8737979af3d91c94f

z695816342898_becf9978ff84d0f1f323c695ba00685c

z695826687348_866ce6d146a90ebde3760406a9223b5c